PLANUL DE MARKETING EFICIENT

 1. Un plan de marketing este un document scris, in care sunt stabilite toate activitatile de marketing ce vor fi realizate, precum si modalitatile de implementare si control al activitatilor respective.

  Un plan de marketing se poate construi pe termen scurt (până la 1 an), pe termen mediu (1 – 5 ani) si pe termen lung (peste 5 ani). Planul de marketing poate fi fundamentat pentru o unitate strategica de afaceri, pentru o linie de produse, un produs, o marca sau o anumita piata.

  Un plan de marketing bun trebuie să:

  • specifice rezultatele asteptate astfel incat firma să poata anticipa care va fi situatia sa la sfarsitul perioadei;
  • identifice resursele necesare pentru realizarea activitatilor planificate, astfel incat sa poată fi fundamentat un buget;
  • descrie detaliat activitatile ce urmează a fi realizate si sa precizeze responsabilitatile;
  • precizeze modul in care activitatile si rezultatele vor fi monitorizate;
  • asigure implementarea strategiei de marketing.

  La ce iti foloseste un plan de marketing bine facut?

  • un plan de marketing ofera un cadru coerent pentru implementarea strategiei de marketing;Cosmin Ursache plan de marketing Focsani
  • planul de marketing este un instrument de control si monitorizare a implementarii strategiei;
  • un plan de marketing informează participantii în legatura cu rolul si functia lor;
  • planul de marketing specifica modul in care vor fi alocate resursele;
  • planificarea de marketing atribuie responsabilitati, sarcini si precizeaza termenele de realizare a activitatilor;
  • planul de marketing informează participantii asupra oportunitatilor si problemelor cu care se confrunta compania.

  Un plan de marketing eficient presupune trecerea prin urmatoarele etape:

  1. Stabilirea obiectivelor companiei (cuprinse in planul de afaceri)
  2. Auditul de marketing al companiei:
  3. efectuarea cercetarii de piata pe plan extern (cercetarea propriu-zisa a pietei);
  4. efectuarea cercetarii de piata pe plan intern (cercetarea datelor istorice ale firmei – comenzi, vanzari, marje, profit, un studiu detaliat al mix-ului de marketing, al organizarii de marketing, al serviciilor pre- si post-vanzare, etc.);
  5. extragerea ipotezelor;
  6. analizarea situatiei vanzarilor companiei;
  7. analizarea brandurilor cheie;
  8. analizarea pietelor strategice pe care sunt  pozitionate brandurile companiei;
  9. analizarea zonelor cheie pentru vanzari;
  10. analiza SWOT (identificarea punctelor tari si slabe ale companiei, precum si a amenintarilor si oportunitatilor cu care se confrunta aceasta);
  11. Stabilirea obiectivelor de marketing si estimarea rezultatelor asteptate (pe baza istoricului si a previziunilor de vanzari);
  12. Stabilirea strategiilor de marketing si a planurilor de actiune;
  13. Stabilirea bugetelor planului de marketing;
  14. Stabilirea unui sistem de control al implementarii unui plan de marketing;
  15. Stabilirea metodelor de revizuire si actualizare a unui plan de marketing;
  16. Implementarea unui plan de marketing;
  17. Evaluarea si controlul implementarii planului de marketing.

  vezi si:

  PORTOFOLIU BRANDING

  Avantajele serviciilor de marketing externalizate

  Despre consultanta de marketing, branding si rebranding

  Consultanta de branding, in 6 pasi

  Cum se lucreaza cu un consultant de marketing?

   Cum sa faci marketing si promovare site web?

  Cosmin-Ursache---Lasa-un-mesaj!